Strona w budowie
Przepraszamy 

"Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: " Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie".
(KKK 1680)