Strona w budowie
Przepraszamy 
 
"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"
(KKK 1324)